Gạo Lúa Trời 6 Tháng - 5kg

340,000 VND


* GẠO TRỒNG TỰ NHIÊN KHÔNG DÙNG PHÂN HÓA HỌC.
* GẠO KIỂM NGHIỆM 54 CHỈ TIÊU AN TOÀN TUYỆT ĐỐI.
* GẠO LÚA MÙA SÁU THÁNG.
* KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU VÀ CHẤT BẢO QUẢN.
* GIÁ BÁN 1KG : 68.000 ĐỒNG .
  • 5 Kg

    5 Kg

    340,000 VND